Antropologie versus Astrologie

Antropologie versus Astrologie Door: Hans Ludwig.   Inleiding Zo op het eerste gezicht twee totaal verschillende kennisvelden, antropologie en astrologie. Vrijwel niemand die op de gedachte zou komen om die twee kennis velden te combineren. Het is...